Jana Dědková  KOORDINÁTORKA  DEDRA.CZ - 104764   janickaknoflik@seznam.cz   skype- dedek jala